Jak fungují elektrická saunová kamna?

Teplo a vlhkost je pro saunování nezbytné. Prostředí, které se může pochlubit těmito vlastnostmi, pozitivně působí na tělo i mysl, posiluje odolnost těla vůči nemocem a podporuje kardiovaskulární systém.

Pro navození těchto efektů je pak třeba mít v sauně výborný zdroj tepla. U finské sauny jsou tímto zdrojem saunová kamna, která tvoří pomyslné jádro celé sauny. Vybrat ty správné je tedy velmi důležité.

V tomto článku se zaměříme na proces výběru kamen obecně a zároveň se pod drobnohledem podíváme i na elektrická saunová kamna.

Jak si vybrat ta správná kamna?

Proces výběru kamen se skládá z několika kroků, na jejichž konci máte jistotu, že jste si vybrali kamna vhodná přímo pro vaši saunu. Tyto otázky tedy potřebují odpověď:

1. Jaký bude zdroj ohřívání u vašich kamen? – Existují v zásadě dva možné druhy kamen, které si můžete do sauny pořídit. Kamna na dřevo a potom ta elektrická, kterým se budeme věnovat v tomto textu. Oba druhy mají své výhody i nevýhody, které zde rozhodně uvedeme.

2. Jaká je velikost vaší sauny? – Podle velikosti sauny snadno vypočítáte, jaký výkon potřebujete pro vaše kamna. Pokud zvolíte ty s menším výkonem, než je třeba, může se vám stát, že kamna saunu vůbec nevytopí. Případně vytopí, ale velmi pomalu.

Obecná rovnice pro výpočet potřebného výkonu je velmi jednoduchá. V případě, že vybíráme kamna do dobře izolované domácí sauny, můžeme počítat 1 kW na každý metr krychlový objemu sauny.

Pokud se ovšem bavíme o sauně, která má část zdi obloženou kameny nebo má skleněné dveře, je třeba každý krychlový metr vynásobit spíše 1,2 kW.

Úplně jinak je to pro sauny exterierové neboli venkovní. U těch je ztráta tepla do okolí i přes veškerou izolaci značná, a proto je třeba počítat i s vyšším výkonem pro vytopení sauny. Pro venkovní sauny je to až 15 kW na metr krychlový objemu sauny.

3. Úplně nakonec je třeba promyslet napojení kamen na systém ventilace v sauně. To je velmi důležité rozhodnutí, jelikož druhotným úkolem kamen je pomáhat cirkulaci vzduchu v sauně, proto jsou často umístěna před přisávací otvor, aby ohříváním vzduchu kolem sebe pomohly nasávat nový vzduch z prostoru vně sauny.

Zároveň je třeba dát pozor na to, aby kamna nebyla příliš blízko dveří, jelikož by se případní uživatelé sauny mohli popálit.

4. Posledním krokem je samotný výběr designu kamen, který zapadne do stylu vaší sauny. Na trhu je nespočet druhů a provedení, takže zde svůj vysněný kousek jistě najdete.

Elektrická saunová kamna

Nespornou výhodou elektrických saunových kamen je jejich jednoduchá obsluha. Kamna na dřevo vyžadují vaši plnou pozornost, aby fungovala správně. Zároveň je pro ně třeba neustále zajišťovat přísun paliva a mít zajištěné místo pro jeho uskladnění. To ani nemluvíme o nutnosti neustálého přikládání, ať už někým v sauně, či mimo saunu.

Ovládání

Elektrická kamna mají oproti jejich protějšku na dřevo ještě jednu nespornou výhodu. Je možné jejich teplotu a výkon regulovat dvěma způsoby:

  • Externě
  • Interně

Externí regulace znamená, že jsou kamna napojena na centrální regulační systém teploty a vlhkosti pro celou saunu, což znamená, že je možné je regulovat externě. Ať už pomocí panelu, umístěném na stěně sauny, či díky dálkovému ovládání.

Naopak, interní regulace znamená, že výkon kamen lze regulovat pouze na nich samotných, a rozhodně ne na dálku.

Kolik fází?

Důležitá otázka u elektrických saunových kamen je, na kolik fází budou do elektrické sítě připojeny. Pokud budou kamna napojena pouze na jednu fázi, znamená to pro dráty vysokou zátěž, jelikož bude veškerý potřebný proud protékat skrz jediný drát.

Je dokonce možné, že při použití nedostatečného jističe ho budou kamna vyhazovat. Proto je lepší využít alespoň třífázový přívod elektrické energie, aby bylo těmto případu zabráněno.

Nabídka