V současné době na trhu s energiemi ceny neustále rostou, což má dopad na konečné spotřebitele, kteří se snaží hledat jinou alternativu například pro vytápění. Vývoj na trhu s energiemi dává tedy prostor pro i pro vodné a stočné. Cena za kubík vody v současné době stojí průměrně 75 Kč. Samozřejmostí je, že se ceny za vodu z kohoutku liší od dané lokality.

Řešením je, že pokud vlastníte pozemek u domu a prostor, vybudování vrtané studny. Nejen že ušetříte za vodné, ale tím i získáte kvalitní pitnou vodu bez chemických přísad. Jedná se tak o jedno z optimálních řešení pro získání vody z hlediska návratnosti investice. Další výhody vrtané studny jsou stálý přítok i v době srážkového minima, snadné provedení (doba realizace trvá 1 až 2 dny) a velice jednoduchá a praktická instalace čerpadel. A co jistě ocení všichni je to, že poškození okolního terénu je minimální.

Vrtaná studna je šetrnější k okolí a přírodě kolem, nedochází k poškození krajiny v případě kopané studny. Naši odborní pracovníci vyhledají a doporučí vhodné místo a hloubku pro vrtané studny pomocí průzkumného vrtu. Co se týče dokumentace, tak i tu naši zaměstnanci spolu s Vámi připraví vše potřebné pro úřady.