Automobilová doprava je v posledních letech pevný článek celé dopravní infrastruktury. Vozidla jsou potřeba ke každodennímu životu a to nejen v soukromém sektoru, ale i v sektoru služeb, v průmyslu, v turistice a v mnoha dalších odvětvích, které se bez dopravy jednoduše neobejdou. Lidé nejen cestují, ale také přepravují materiál, zboží nebo jiný náklad. Situace může ale nastat i taková, že náhle stávající vozidlo vypoví službu nebo není k dispozici a dostát svým závazkům jistě chce každý. Vyřešit to lze pronájmem vozidel, který nabízejí autopůjčovny,  autopůjčovna Ostrava.

Jaké služby tyto autopůjčovny nabízejí

Především jsou to služby, které je možné využít prakticky hned. Autopůjčovny,  autopůjčovna Ostrava,  nabízejí vozy všech světových značek, vozy osobní, dodávky také užitkové, ale i obytné a vozy luxusní. Všechny jsou vždy připraveny pro každého zákazníka a splňují všechny požadavky na bezpečný provoz na pozemních komunikacích. Rezervaci vozidla může každý provést díky rezervačnímu systému, který nabízejí autopůjčovny na svých webových stránkách. Člověk má tak přehled o tom, jaké vozidlo je ještě k dispozici a zaměstnanci tak mají přehled o tom, které vozidlo je třeba připravit.

Krátkodobý a dlouhodobý pronájem

Mezi spolehlivé služby autopůjčoven, kam se řadí i autopůjčovna Ostrava, patří především krátkodobý a dlouhodobý pronájem. Ten krátkodobý se využívá pro kratší dovolenou nebo třeba jen pro víkendové stěhování nebo pro rodinnou oslavu. Je možné ho sjednat na dobu až 30 dní. Ten dlouhodobý je možné sjednat na dobu až 60 měsíců, kdy se platí měsíční nájem a zákazník má tak v podstatě přehled o výdajích za vozidlo. Jde v podstatě o operativní leasing, kdy je možné po uplynutí nájemní doby vozidlo také odkoupit nebo si sjednat novou smlouvu a také nový vůz.

Co je k pronájmu potřeba

Pokud má klient zájem zapůjčit si nejen dodávku, musí splňovat určitá kritéria. Především jsou to platné doklady, tedy občanský a řidičský průkaz, věk nejméně 18 let a mít zkušenosti s řízením vozidla alespoň jeden rok. Někde je minimální věk omezen na 23 let. Také je třeba počítat s vratnou kaucí.

Před podpisem smlouvy je třeba věnovat pozornost následujícím bodům:

  • Obchodní podmínky se jistě číst vyplatí a o nákladech na pronájem je třeba se zmínit hned na začátku
  • Dále se člověk musí zeptat na přítomnost / nepřítomnost územních omezení, zda je povoleno odcestovat do zahraničí či nikoliv
  • Požadavky na vzhled automobilu nejen z venku, ale i zevnitř
  • Množství paliva v nádrži při návratu

V případě, že zákazník zjistí nějakou závadu ještě před podpisem smlouvy, měla by být zaprotokolována do smlouvy, protože i zdánlivě malá prasklinka na čelním skle může při návratu způsobit nemalé potíže.

Výhody pronájmu vozidel

Nejenže si vozidlo může zapůjčit téměř každý, ale pronájem má také určité výhody, které pomáhají při rozhodování o tom, zda je vhodné tyto služby využít, či nikoliv. Jde zejména o časovou nezávislot, kdy má klient vůz k dispozici po celou dobu pronájmu, dále se nemusí starat o povinné ručení nebo jiné pojištění vozidla, dálniční známky, GPS navigace a také o pravidelný servis. To vše má na starosti pronajímatel, v tomto případě autopůjčovna, i autopůjčovna Ostrava.