Jeho účelem je automatické zavlažování rostlin pomocí různých sofistikovaných součástí a elektroniky k rozvodu vody k rostlinám. Automatický zavlažovací systém byl vytvořen předně pro domácí využití jako řešení domácích starostí se zaléváním zahrady, existuje přesto široká škála možností pro užití systému v dlouhodobé koncepci řešení zemědělských i zdravotních potíží (rentabilita rostlinné výroby v sušších oblastech, ekologizace zemědělství, čistota ovzduší, boj s prašností). Aktuálnější vzhledem k oteplování klimatu, se zdá, využití systému k pěstování např. zeleniny pro oblíbenou zdravou výživu v oblastech srážkových stínů, rekultivačních oblastech po průmyslové výrobě, na haldách apod. Ze zdravotního hlediska tento systém lze aplikovat pro účely pěstování specifických rostlin, jež jsou známé svou schopností odstraňovat znečišťující látky z ovzduší.

 

Správná zahrada

Kapénková závlaha se snímači půdní vlhkosti

Velkou výhodou je, že kapénková závlaha pomocí různých časovačů můžeme nastavit na určitou hodinu, když nejsme doma. Ale co když zrovna začne pršet? Dobrým způsobem jak zabránit nadměrnému zavodnění je instalace snímačů (senzorů) pro dešťovou nebo půdní vlhkost, aby v případě tohoto jevu se systém zastavil. Senzory deště jsou malá jednoduchá zařízení i levnější než senzory půdní. Snímače půdní vlhkosti jsou přesnější, neboť mohou detekovat vlhkost na úrovni kořenového systému a správně určují kolik je třeba vody k rostlinám, a proto nejvíce šetří vodu. Jejich instalace i správa je však náročnější.

Pravidelné zavlažování trávníku

K dobrému růstu potřebuje trávník asi 3 cm vody týdně. Při větším zavlažování trávníku potom dochází k mělčímu zakořenění trávníku, což mu způsobí potíž v horkém počasí. Indikátorem, že trávník je dehydratovaný, je zanechávání stop po pár krocích na něm. V zásadě zaléváme ráno, večer jen výjimečně, snad mezi 16-18 hodinou, v noci vůbec.